หอมใหญ่ดอทคอม

ยินดีต้อนรับ

หอมใหญ่ เว็ปไซต์ที่คุณวางใจในรอยยิ้ม

วิธีแก้กรรมเจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นโรคร้าย

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยทำทารุณกรรมต่อสัตว์


ลดกรรม:ด้วยการทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถา ให้อาหารให้ความเมตตา ซื้อยาหรือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์ ทำบุญปล่อยเต่า
งดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมตาบอดหรือเป็นโรคตา

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยทำร้ายสัตว์ที่ดวงตา หรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อน หรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัด ของที่สารธารณะ


ลดกรรม:ซื้อโคมไฟ หลอดไฟถวายวัด ถวายเทียนห่อใหญ่ ถวายไฟฉาย เติมน้ำมันตะเกียงทุกวันพร! ะ บริจาคเงินในกล่อง
ซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัด .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมถูกรถเฉี่ยวชน ถูกลูกหลง ถูกสัตว์กัดต่อย

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:จากเคยเป็นคนพาลเกะกะเกเร หาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่น มักรังแกและสาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอ


ลดกรรม:หมั่นพูดดี มีวาจาไพเราะ .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมสูญเสียคนใกล้ชิด

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยยิงนกตกปลา


ลดกรรม:ทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ งดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัก 1 อย่างชั่วชีวิต หรือกินเจทุกๆ 3 เดือน ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมถูกนินทา ถูกให้ร้าย

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อน


ลดกรรม:พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี พูดดี พูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์ พูดให้ผู้อื่นมีความสุข .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมมักเดือดร้อนเพราะไฟ ไฟไหม้บ้าน ไฟดูด

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยลบหลู่พระสงฆ์ และศาสนา


ลดกรรม:ตักบาตรทุกวันพระ ทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือน ฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันพระ หรือทุกๆเดือนในวันพระ ร่วมพิมพ์หนังสือ
ธรรมะแจกจ่ายฟรี .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมขาดบารมี ไร้ญาติขาดมิตร

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ไม่เคยไปร่วมงานบุญงานศพ


ลดกรรม:ร่วมทำบุญงานศพ บริจาคเงิน หรือร่วมด้วยแรงกายช่วยงานอื่นๆในงานศพ เช่นทำอาหาร จัดดอกไม้ .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมตั้งหลักปักฐานไม่ได้ โยกย้ายบ่อย

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหาร แก่วัดวาอารามต่างๆ


ลดกรรม:ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างหลังคาวิหาร ร่วมทำบุญฝังลูกนิมิต หมั่นไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ เมืองที่ตนอยู่อาศัย .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมมักถูกรังแก ถูกเบียดเบียน

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ไม่เคยบวช หรือทำบุญงานบวช


ลดกรรม:บวช ด้วยจิตศรัทธาปวารถาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงจะบวช 7 วัน หรือ 15 วัน 1 เดือน 1 พรรษา แล้วแต่
จิตศรัทธา ถ้าเป็นสตรีจะบวชชีพราหมณ์ หรือถือศีล 8 ตามเวลาที่สะดวกและตั้งจิตศรัทธา หรือร่วมทำบุญงานบวชอย่าง
สม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้ .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมไม่มีคนชื่นชมเอ็นดู ชาดเสน่ห์

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ไม่เคยถวายของหอม


ลดกรรม:หมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันพระ ถวายธูปหอม เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัย ทองคำเปลว ประน้ำอบน้ำปรุง ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบต่อผู้อื่น คิดดี ทำดี พูดดี ให้ผู้อื่นได้ดี มิให้ร้ายผู้ใด .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมเป็นที่รังเกียจ มีกลิ่นปาก กลิ่นตัว

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ทำติเตียนดูแคลน ผู้ที่ชอบทำบุญทำทาน


ลดกรรม:หมั่นทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ ฟังเทศน์มหาชาติทุกๆปี ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่น
พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจกฟรี .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมไปไหนมาไหนลำบาก มีแต่อุปสรรค

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยทำลายหนทางสัญจรของวัด หรือของชาวบ้าน หรือทำให้ทางสัญจรสาธารณะได้รับความไม่สะดวก


ลดกรรม:บริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วงสร้างสะพาน สร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัด หรือชุมชนเล็กๆ ช่วยผู้คนยากไร้ให้
ได้มียวดยานพาหนะหรือทางสัญจรที่สะดวก .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมเป็นคนรับใช้เขาร่ำไป

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยเนรคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ตน


ลดกรรม:ตอบแทนผู้มีคุณด้วยความกตัญญู ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป พระประธาน ทำทานทั้งกับคนและสัตว์ .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมขัดสน อดมื้อกินมื้อ

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยละเว้นการใส่บาตร ละเว้นการให้ทาน เมื่อมีคนยากไร้มาขอทานอาหารและน้ำ

ลดกรรม:แบ่งปันอาหาร น้ำ เสื้อผ้า แก่คนยากไร้อนา! ถา แม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มี ตักบาตรทุกเช้าหรือทุกวันพระ .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมอาภัพคู่ ร้างคู่

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยผิดลูกผิดเมียเขา

ลดกรรม:บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจน ถวายของเป็นคู่ เช่น แจกันคู่
เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ เป็นต้น .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมได้คู่ที่เลวร้าย ทำร้ายตนหรือทำให้เป็นทุกข์

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยข่มขืนเขาในชาติก่อน เคยทุบตีทำร้ายคู่


ลดกรรม:บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา .....

อ่านต่อ >


วิธ๊แก้กรรมอยู่โดดเดี่ยวยามบั้นปลาย

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยจับสัตว์ขัง


ลดกรรม:ทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาและสัตว์อนาถา
.....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมรูปร่างหน้าไม่งดงาม

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ไม่เคยถวายดอกไม้ของหอม


ลดกรรม:ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ดอกไม้หอม ทำบุญบริจาคดวงตา บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาล .....

อ่านต่อ >


วิธ๊แก้กรรมมักถูกโกง ถูกเบี้ยวเงิน

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยคดโกงผู้อื่น!


ลดกรรม:สละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆ ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรทุกๆเดือน .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมพิการ ร่างกายไม่สมประกอบ

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยทุบตีพ่อแม่ ด่าพ่อแม่ หรือทำร้ายพ่อแม่


ลดกรรม:หมั่นทำบุญไหว้พระ ปล่อยนกปล่อยปลา ถือศีล 5 ศีล 8 เจริญภาวนา นั่งวิปัสสนากรรมฐาน .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมมีคดีความ

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยพบคนทุกข์ร้อนแล้วไม่ช่วยหรือพยายามหาทางช่วยเหลือ


ลดกรรม:หมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถือศีล 8 ทุกๆ 3 เดือนๆละ 7 วัน .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ไม่สงเคราะห์คนอนาถา ที่มาขออาหาร ขอชายคาหลบฝน ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก


ลดกรรม:ร่วมทำบุญซื้อกระเบี้องหลังคาโบสถ์ หมั่นไปกราบไหว้บู! ชาศาลหลักเมือง ทำบุญทำทานแก่สัตว์พิการหรือสัตว์จรจัด .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมจิตใจขุ่นมัว ดุดัน ขี้โมโห

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:มักตะหนี่ในการทำบุญ


ลดกรรม:สวดมนต ์ไหว้พระ ทุกวันพระ ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ถือศีล 5 หรือศีล 8 ทุกๆ 3 เดือน บริจาคทาน แบ่งปันเงินทองหรือ สิ่งของ
แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือร่วมทำบุญบริจาคทานกับมูลนิธิสถานสงเคราะห์ และวัดวาอารามต่างๆ .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมไม่มีชื่อเสียง

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยติฉินนินทาทำให้ผู้อื่นเสียหาย


ลดกรรม:ร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ทำทานกับคนยากไร้ และสัตว์อนาถา .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมไม่มีวาสนาบารมี

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ไม่เคยนับถือชื่นชมผู้นับถือธรรมมะ


ลดกรรม:ทำบุญสร้างพระพุทธรูป ทำทานกับคน .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมมีลูกหลานไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ทำแท้ง เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน และทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อน


ลดกรรม:บวชเณร โดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวช จะทำให้กรรมน้อยลง ปฏิบัติธรรม อุทิศให้ลูกตนเอง .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมเจอแต่คนเอาเปรียบ

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ เคยโกงคนไว้ในอดีตชาติ ขโมยเงินครอบครัวมาใช้


ลดกรรม:หมั่นยึดถือศีล 5 ให้มั่น ไม่ดื่มเหล้า ทำให้ขาดสติ โดนโกงง่าย หมั่นสวดมนต์ อธิษฐานบารมีด้านขอพรให้พบเจอคนดีๆเข้ามาใน
ชีวิต .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมเกิดในสกุลต้อยต่ำ

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:โอหัง อวดดี จิตใจคับแคบ


ลดกรรม:ร่วมทำบุญสร้างวัด สร้างพระประธาน ทำบุญทำทานกับคนยากไร้ และสัตว์อนาถา พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมไร้สง่าราศี ขาดวาสนา

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยเมาสุระอาละวาด ระรานผู้อื่น!


ลดกรรม:นั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน ทำทานกับคนอนาถา และสัตว์อนาถา ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมไม่เจริญก้าวหน้า จิตใจเป็นทุกข์

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยชักจูงคนทำชั่ว


ลดกรรม:ถือศีล 8 เป็นเวลา 7 วัน ทุกๆ 3 เดือน หมั่นทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมจิตใจฟุ้งซ่าน เป็นทุกข์

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยริษยาผู้อื่น


ลดกรรม:ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยปลาลงน้ำ นั่งสมาธิ สวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมชีวิตตกต่ำ ทำสิ่งใดไม่เจริญ

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยทำแท้ง


ลดกรรม:ปล่อยปลาลงน้ำทุกๆเดือน จนครบ 9 เดือน หรือ 1 ปีเต็ม ถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตรเสมอ .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมเป็นเมียน้อย เมียเก็บ

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อน ขืนใจเขาโดยไม่ยินยอม เคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่ภพก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน


ลดกรรม:ถวายธงคู่ ธูปคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ อย่างใดก็ได้ อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้น บวชชีพราหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิศให้เจ้า
กรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวัง สวดมนต์ขอพรทุก
วันเกิดด้านความรักให้สมหวังต่อไป ทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเอง เดือนละครั้ง เพื่ออุท .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมเป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัว

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยลำเอียง ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อน เคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในชาติอดีตและชาติปัจจุบัน
เคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกในอดีตชาติลดกรรม:ต้องบวชชีพราหมณ์ เพราะเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของการบวช ปฏิบัติธรรมทำให้เจ้ากรรมนายเวร
อโหสิกรรม และตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น ยึดพรหมวิหาร 4 มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะทำให้ชีวิตมีความเมตตา และไม่
ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิด ทำให้วิถีชีวิตมีคนนั .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ


ลดกรรม:ตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติ รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
ปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดตนเอง กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับและอโหสิกรรม ถวายยาเข้าวัด
หรือช่วยเหลือคนป่วย .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมเป็นมะเร็ง

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:รู้เห็นเป็นใจกับการทำแท้ง การทารุณสัตว์ หรือการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่น


ลดกรรม:ทำบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และบวชชีพราหมณ์ 1 เดือน เพื่อส่งกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป สร้างโบสถ์หรือสร้างศาลาวัด ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี หมั่นนั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน .....

อ่านต่อ >


วิธ๊แก้กรรมค้าขายขาดทุน ทำงานไม่ก้าวหน้า

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง


ลดกรรม:หมั่นทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน ถวายเครื่องเซ่นสังเวย เจ้าที่-เจ้าทาง หมั่นสวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมด้อยปัญญา

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ฝักใฝ่อบายมุขในชาติก่อน หรือชักชวนคนไปทำชั่ว ดูแคลนหลักธรรมมะ


ลดกรรม:พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจก ทำบุญทำทานกับโรงเรียนของเด็กพิการหรือตามมูลนิธิต่างๆ .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมตกงาน

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:เคยกลั่นแกล้งผู้อื่นในเรื่องงาน หรือแย่งงานผู้อื่น


ลดกรรม:หมั่นทำบุญทำทาน ร่วมงานบุญต่างๆ ปล่อยนกปล่อยปลา
.....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมไม่มีโชคลาภ

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระ


ลดกรรม:หมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ ถวายธูป เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัย และทองคำเปลว .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมเรียนไม่จบ การเรียนมีอุปสรรค

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ชาติก่อนปฏิเสธการฟังเทศน์ฟังธรรม


ลดกรรม:หมั่นเข้าวัด ร่วมงานบุญต่างๆ ฟังเทศน์ อ่านหนังสือธรรมะ .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมมีอาชีพต้อยต่ำที่ผู้คนดูแคลน

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ชาติก่อนเคยบวชด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ ไร้ความศรัทธา อาศัยผ้าเหลืองหากิน


ลดกรรม:ถือศีล 5 ศีล 8 นั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน ถวายสังฆทานทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมครอบครัวยากจน

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ชาติก่อนไม่เคยบริจาคทาน


ลดกรรม:หมั่นทำบุญด้วยการบริจาคทาน ถ้ามีเงินไม่มากก็บริจาคเป็นสิ่งของ แรงกาย หรือน้ำใจ ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น ไปช่วยอ่านหนังสือ
ให้มูลนิธิคนตาบอด .....

อ่านต่อ >


วิธีแก้กรรมเป็นทุกข์เพราะความรัก

หมวดหมู่ : แก้กรรม

กรรมจาก:ชาติก่อนเจ้าชู้ หลอกผู้อื่นให้อกหัก


ลดกรรม:ประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิด กาย วาจา ใจ ร่วมทำบุญงานแต่งงาน ทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้สมรักสม .....

อ่านต่อ >


กฏแห่งกรรม 19 ข้อ

หมวดหมู่ : แก้กรรม


1. เหตุใดคุ??มีเสื้อผ้าแพรพรรณอันงดงามสวมใส่มากมาย
เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์

2. เหตุใดชาตินี้คุณมีอาหารดีดีรับประทานอยู่เสมอ
เพราะชาติก่อนคุณเคยทำทานอาหารแก่คนยากจนในชาติก่อน

3. เหตุใดชาตินี้คุณอดอยากยากจน ไม่มีเสื้อผ้าดีดีสวมใส่
เพราะคุณตระหนี่ขี้เหนียวไม่ยอมทำทานคนจน ในชาติก่อน

4. เหตุใดชาตินี้คุณมีบ้านเรือนให­ญ่โต
เพราะคุณเคยถวายข้าวสารเข้าวัดในชาติก่อน

5. เหตุใดชาตินี้คุณมีความเจริ­ .....

อ่านต่อ >